Velkommen til Ryfylke Energi AS
Ryfylke Energi AS er et konsulentfirma hovedsaklig innen vannkraft og vannkraftsinstallasjoner,
vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse både innen utbygging og oppgradering av vannkraftverk.

Lekkasjesøk

Det har vist seg å være vanskelig å få utført lekkasjesøk tidlig nok for våre kunder.
Vi har etablert en kapasitet innen dette feltet.
Tidligere hendelser med lekkasje i rørgater som er nedgravde har vist at tidlig deteksjon
av lekkasjeområde har vært kostnadsbesparende.
Vårt lekkasjesøk vil kunne lokalisere lekkasje relativt presist, slik at en unngår tidstap og feilaktig oppgraving. Det har vist seg at det krever for mye tid å grave frem lekkasjen ved å følge vannets avrenning, som ofte dukker opp andre steder enn selve lekkasjen.
Nøyaktigheten i søket vil variere utifra mange faktorer, men det er garantert lønnsomt for kunden.
Kontakt oss for mer informasjon, eller se under "tjenester."
te@ryfylkeenergi.no


Ryfylke Energi AS

Vi tilbyr private og offentlige kunder konsulenttjenester og rådgivning innen vannkraft. Våre kunder har ulike behov, og vi strekker oss så langt vi kan for å imøtekomme de krav kunden stiller til oss. Enten du trenger enkel rådgivning rundt ditt kraftverk, eller totalprosjektering fra idè til kraftproduksjon. Noen ønsker også oppgradering av eksisterende kraftverk for å utnytte kraftpotensialet med nyere turbinteknologi.

I den senere tiden har vi også tilegnet oss solid kompetanse på  logge og måleutstyr for minstevannsføring, etter at NVE har satt krav om dette.
Vår kompetanse på området er allerede etterspurt.
Vår kompetanse på turbiner og inntaksdammer, samt nettverk i markedet kommer deg som kunde tilgode. Vi leverer også tegniger til entreprenørene, i alle format.
Våre tredimensjonale tegninger har blitt populære både i bygge og anbudsprosesser.

Måle og logginstrument for minstevannsføring

Etter at NVE (Norges Vassdrags og Energidirektorat) stilte krav om logge og måleutstyr har vi kommet oss langt frem på kompetanse i kontrollanlegg og måle- og logginstrument for registrering av minstevannsføring. Vi har iverksatt betydelige tiltak for å utvikle oss på dette området.
Vi vil bidra til at kunden får måle- og logginstrumenter som fungerer godt, og som tilfredsstiller myndighetenes krav.

Vi har selv utviklet og bygd  kontroll og målesystemer til egne anlegg, og ansatte har gjennomført utdanning i utvikling av slike systemer. Vi bygger nå videre på vår egen kompetanse i utvikling av disse systemene. Dette vil komme våre kunder tilgode.

Kompetanse i det offentlige

Ryfylke Energi AS v/daglig leder har bidratt med kompetanse i mange offentlige instanser.
Dette på bakgrunn av vår erfaring og kompetanse på fagområdet gjennom en årrekke.
Vi tar det som en tillitserklærling at det offentlige velger å bruke vår kompetanse

Rettsvesenet

På bakgrunn av vår kunnkap innen vannkraft har vi bidratt i flere rettsaker med fagkyndig kompetanse

For eksempel

  • Blir brukt som fagkyndig meddommer
  • Fagkyndig vitne
  • Fagkyndig meddommer i alle (34) takstsakene i Saudafallene
 

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss av andre grunner, ring oss gjerne på telefon 51 97 78 50
Eller daglig leder på mobil 4788 3430