Velkommen til Ryfylke Energi AS
Ryfylke Energi AS er et konsulentfirma hovedsaklig innen vannkraft og vannkraftsinstallasjoner,
vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse både innen utbygging og oppgradering av vannkraftverk.

Prosjekter

Siden begynnelsen har vi fullført mer enn 100 prosjekt, og en mengde mindre oppdrag.
For tiden har vi også mange pågående prosjekt, blant annet;

-3 i Hardanger
-6 i Suldal
-1 i Røldal
-2 på gang i nord Rogaland
-7 i sør Rogaland
-2 i Vest Agder

Det er inspirerende å jobbe med så mange og varierte prosjekter, og vi går så langt vi kan for å møte kundens og prosjektets behov.

Klikk her for å lese om Madland Kraft, et av prosjektene våre.

Tegninger

Dette er en tegning fra oss som er brukt i et av prosjektene.
Denne typer tegninger gir god oversikt, og såvel entreprenører som nysgjerrige naboer vil
med enkelhet forstå bygningens form, prinsipp og størrelse. Vi har meget gode erfaringer med 
digitalisert teknisk tegning, og får også positiv respons fra partnere, kunder og andre.
Vi kan produsere disse tegningene i en rekke utførelser, alt etter mottakers behov.
De gode gamle byggtegningene med mål og tynne linjer, eller roterbare tredimensjonale bygninger med interiør.Illustrasjonen under viser et eksempel på tredimensjonal tegning, uten mål.
 Denne kraftstasjonen huser forøvrig en Francis turbin.

Turbiner

Vi har gjennom de mange prosjektene fått god innsikt i turbiner og de ulike leverandørene.
Dagens turbinteknologi gjør det viktig å velge riktig for å få optimal utnyttelse av kraftpotensialet, og bygge anlegget etter riktig behov.
Lavtrykksturbiner brukes i mindre kraftverk, som eksempel kan vi nevne noen vanlige turbintyper som Kaplan (8-60m fallhøyde) , Bulb (Kaplan variant3-20m fallhøyde) og  tverrstrømsturbin. Vi ser at disse er veldig populære i blant annet Østerrike, Sveits og  Romania, der mange smådaler gir muligheter for mindre kraftverk med lav fallhøyde. Kunnskap fra disse områdene har vi anvendt med suksess her hjemme på våre egne prosjekt.

De mest brukte turbintyper  i våre kraftverksprosjekter

-Francisturbinen, som kan brukes ved fallhøyde fra 600 meter og  ned til 30 meters fallhøyde
-Peltonturbinen brukes fra 1000meter og til  100meters fallhøyde
På bildene under vil du kunne se en Peltonturbin under montering

Dette er en Peltonturbin, og du ser løpehjulet under generatoren idet de blir heist ned i turbinhuset.


Dette bildet er tatt fra innsiden på en Peltonturbin, hvor en kan se de karakteristiske dysene som sender vannet inn på løpehjulet.


Her heises hovedventilen på plass av turbinmontørene.
Mannen helt til høyre er Ingeniør Sæternes, som i ettertid av dette fotografiet ble ansatt hos oss, og utgjør idag en betydelig kompetanse på turbiner og inntaksdammer.


Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss av andre grunner, ring oss gjerne på telefon 51 97 78 50    epost: te@ryfylkeenergi.no
Eller daglig leder på mobil 4788 3430