Velkommen til Ryfylke Energi AS
Ryfylke Energi AS er et konsulentfirma hovedsaklig innen vannkraft og vannkraftsinstallasjoner,
vi tilbyr rådgivning og prosjektledelse både innen utbygging og oppgradering av vannkraftverk.

Tjenester

Ryfylke Energi AS tilbyr en rekke tjenester innen vannkraftindustrien.
Både forprosjekter, utbyggingsprosjekt og oppgradering av eksisterende kraftverk er innenfor vårt virkeområde. 
Også rådgivning til bedrifter og private som har behov for vannkraftkompetanse i sitt virke, men som ikke skal bygge kraftverk.

I tillegg har vi ved en rekke anledninger bidratt med kompetanse i det offentlige, eksempelvis i rettsvesenet som fagkyndig vitne eller fagkyndig meddommer.

Noen eksempler på tjenester vi kan tilby

 • Lekkasjesøk med akustisk deteksjonsutstyr
 • Oppgradering av gamle kraftverk
 • Søknadsarbeid
 • Beregninger og grunnlagsdata (inklusive anskaffelse av biologisk rapport)
 • Dimensjonering og valg av riktig utstyr og anlegg
 • Tegning og utforming av inntak, rørgate og kraftstasjon
 • Anskaffelser (materiell, anlegg, entreprenør, montører, transport etc.)
 • Kompetansebistand i operative anlegg
 • Utarbeidelse av dokumenter og kart
 • Prosjektledelse og byggeledelse
 • Kompetansestøtte på befaringer

 

Totalprosjektering

De fleste kundene våre har behov for totalprosjektering og en konsulenttjeneste som vedvarer i hele planleggings og anleggsperioden. 

Vi sørger for:

At prosjektet ditt ivaretas fra ende til annen.
Vi støtter deg fra idè til kraftproduksjon.
Vår erfaring er din styrke!

 

Lekkasjesøk

Vi har nå etablert kapasiteten i bedriften, og tilbyr lekkasjesøk.
Lekkasjesøk på rørgater er et snevert fagfelt, og mesteparten av kompetansen på lekkasjesøk er forankret i vann og avløps miljøene hos private og offentlige aktører.
Dette gjør at det kan være vanskelig å skaffe tilveie kompetanse på lekkasjesøk i vannkraftverk, og det er ikke et spesielt etablert fagmiljø innen denne grenen av VA-miljøet.

Hvorfor velge Ryfylke Energi til å utføre lekkasjesøket?
Vi har gjennom vårt arbeid med kompetansebygging på området konkludert med at hurtighet og enkelhet er de rådende prinsipper for våre lekkasjesøk.
Det betyr i praksis at vi vektlegger å gi kunden informasjon om hvor lekkasjen har oppstått på kortest mulig tid. De fleste rørgater ligger ikke på flat mark, og utstyret må bæres.
Lett og universelt utstyr gjør oss fleksible.
Hovedtaktikken er kombinasjonen marklytting og ventillytting/rørlytting.
Ved å samle inn data fra loggingen kan vi hurtig arbeide oss mot lekkasjen og fastslå denne med relativt god presisjon. Her vil dybde på rør, diameter og materiale ha innvirkning, men vår erfaring er at de aller fleste rørgater ligger nært nok til overflaten at det lar seg gjøre å utføre akustiske søk. Vi har derfor valgt å forholde oss til dette som primær lokaliseringsteknikk.
Om presisjonen skulle være svekket, vil uansett kunden kunne få angitt et område der graving og visuell kontroll må foretas.  Flere lekkasjer på samme rørgate kan også forekomme, hvilket kan bidra til en ytterligere komplisering av søket.

Hvordan oppstår lekkasjer?
- Setningsskader på rør og skjøter.
- Skader etter nedgraving, fra stein, masse og gravemaskiner.
- Ujevne / utette skjøter/muffer/pakninger
- Utette ventiler og koner
- Feilaktige eller svake betongkonstruksjoner og bend.
- Produksjonsfeil i rør, muffer, pakninger, kon og ventil etc

På bakgrunn av dette kan lekkasjer relativt lett oppstå, 
og det er i kundens/eiers interesse å utbedre skaden/feilen 
så hurtig og rimelig som mulig.
Våre kunder har sett verdien av å bruke midlene hovedsaklig til oppgraving og reparasjon/erstatning av defekt del, og ikke "letegraving".
Vårt søkelag (1-3 personer) vil i løpet av relativt kort tid kunne anvise punkter for mulig lekkasje. I noen tilfeller også garantert lekkasje, men vi forholder oss til sikre og usikre lekkasjetegn. Usikre tegn må som regel undersøkes visuelt, eller med trykkmonitorering over noe tid. (rørgaten trykksettes og ventiler stenges, for å loggføre trykktap i rørgaten)
Vi kan også undersøke rørgater som ikke har mistenkt lekkasje, for å etablere en "nullverdi" for senere bruk, om ønskelig. Dette registreres blant annet med lydopptak som dokumentasjon og utgangspunkt.

Telefon og SMS for lekkasjesøk:
4788 3430

Har du flere spørsmål til vår lekkasjesøkstjeneste kan dette rettes på epost:
te@ryfylkeenergi.no
tor.arne@ryfylkeenergi.no

Kontakt oss 

Har du spørsmål eller ønsker kontakt med oss av andre grunner, ring oss gjerne på telefon 51 97 78 50
Eller daglig leder på mobil 4788 3430